cropped-cropped-LOGONOWE-3.png

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: dominikadietetyk.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

1.1. Administrator – Dominika Obuch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dominika Obuch dietetyk kliniczny, NIP: 8961610867, ul. Wrocławska 32, 51-361 Wrocław;

1.2. Dane osobowe ­– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;

1.4. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego;

1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.6. Sklep Internetowy – sklep internetowy Dominika dietetyk prowadzony pod adresem www.dominikadietetyk.pl 

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej lub kilku usług/funkcjonalności oferowanych w Sklepie Internetowym.

 1. ADMINISTRATOR:

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Dominika Obuch prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Dominika Obuch dietetyk kliniczny, NIP: 8961610867, ul. Wrocławska 32, 51-361 Wrocław.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST MOŻLIWY POPRZEZ

 

 1. CELE WYKORZYSTYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH PODSTAWY PRAWNE

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu:

 1. a) świadczenia usług dietetycznych;
 2. b) przesyłania informacji handlowych (Newsletter);
 3. c) współpracy w zakresie świadczenia usług;

4.1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego

4.1.1. Dane Osobowe osoby przeglądającej lub korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. adres IP lub informacje gromadzone w plikach cookies lub podobnych) będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnianiu zawartości Sklepu Internetowego osobom go przeglądającym, zapamiętywania zawartości koszyka zakupowego, udostępniania formularza kontaktowego – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji osób korzystających ze Sklepu Internetowego celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.2. Składanie i realizacja zamówienia

4.2.1. Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia polegającego na zakupie towaru lub usługi. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia zamówienia i jego realizacji, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.

4.2.2. Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) przetworzenia i realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników składających zamówienie w Sklepie Internetowym celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.3. Kontakt z Administratorem

4.3.1. Użytkownicy chcący skorzystać z formularza kontaktowego w celu skontaktowania się z Administratorem proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do przetworzenia zapytania, jego obsługi, identyfikacji Użytkownika oraz skontaktowania się z nim. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zapytania, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości przesłania zapytania Administratorowi.

4.3.2. Dane Osobowe Użytkownika przesyłającego zapytanie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) przetworzenie zapytania, jego obsługa, identyfikacja Użytkownika oraz skontaktowania się z nim – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników oraz treści ich zapytań celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.4. Odstąpienie od umowy i złożenie reklamacji

4.4.1. Użytkownicy składający zamówienie Sklepie Internetowym proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne cele do przetworzenia reklamacji/oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a niepodanie tych Danych Osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji praw Użytkownika.

4.4.2. Dane Osobowe Użytkownika składającego zamówienie będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) przetworzenia i rozpatrzenia złożonej reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. b) wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów w zakresie podatków i rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.5. Korzystanie z mediów społecznościowych

4.5.1. W przypadku gdy Użytkownicy odwiedzają portale społecznościowe prowadzone przez Administratora (YouTube, Facebook, Instagram) Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w związku z prowadzeniem profilu.

4.5.2. Dane Osobowe Użytkownika korzystającego z portali społecznościowych Administratora będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) prowadzenia profili w mediach społecznościowych tj. zamieszczania tam treści oraz promocji swoich usług i towarów – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. b) przetworzenie treści otrzymanej wiadomości, jej obsługa, identyfikacja Użytkownika oraz kontakt z nim – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na utrzymywaniu kontaktu z Użytkownikami, promocji produktów i usług także marki własnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie złożonych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności, świadczonych usług oraz sprzedawanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.6. Newsletter

4.6.1. Użytkownicy chcący skorzystać z usługi newslettera oferowanej przez Administratora proszeni są o podanie Danych Osobowych w postaci adresu e-mail oraz imienia w celu dostarczenia im newslettera. Podanie wymaganych Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisu do newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia usługi przez Administratora.

4.6.2. Dane Osobowe Użytkownika zapisanego do newslettera będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Użytkownikowi newslettera – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) przesyłania Użytkownikowi w ramach newslettera treści marketingowych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na promowaniu świadczonych przez niego usług i oferowanych produktów a także marki własnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie zachowań i preferencji Użytkowników korzystających z usługi newslettera celem poprawy jakości udostępnianych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.6.3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów w jakich przetwarzane są dane osobowe. Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1. a) do czasu wycofania zgody, chyba że zachodzi inna podstawa przetwarzania danych;
 2. b) do czasu przedawnienia zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;
 3. c) przez czas niezbędny do dochodzenia/wyegzekwowania/przedawnienia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub ich przedawnieniem.

4.6.4. Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów, osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych tj. pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, prawne, marketingowe a także bankom i operatorom płatności. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.6.5 Osobie, której dane dotyczą przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawo do:

 1. a) dostępu do danych osobowych,
 2. b) żądania ich sprostowania,
 3. c) uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. e) przenoszenia danych,
 6. f) wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.6.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

5.1. Pliki cookies to małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (urządzenie, na którym przeglądany jest Sklep Internetowy np. komputer, smartphone, tablet) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

5.2. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanej przez Użytkownika na urządzeniu końcowym (urządzenie, na którym przeglądany jest Sklep Internetowy np. komputer, smartphone, tablet).

5.3. Pliki cookie służą do:

 1. a) zapamiętywania preferencji użytkownika i interakcji Użytkownika w serwisie internetowym np. zapamiętywania akceptacji cookie, polityk, regulaminów, zapisu na Newsletter – aby nie pytać użytkownika ponownie o zgody;
 2. b) utrzymania sesji Użytkownika na stronie serwisu internetowego – aby zalogowany Użytkownik nie musiał każdorazowo logować się do swojego konta po zmianie zakładek lub w przypadku odświeżenia serwisu internetowego;
 3. c) zapamiętywania hasła do konta założonego w serwisie internetowym po wyrażeniu zgody przez Użytkownika;
 4. d) tworzenia statystyk w celu ulepszania serwisu internetowego;

5.4. Pliki cookie w żaden nie identyfikują danych osobowych Użytkownika.

5.5. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

5.6. Poniżej znajdują się linki, w których zawarto informacje dotyczące plików cookies w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 1. a) Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. b) Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
 3. c) Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
 4. d) Operahttps://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 5. e) Safarihttps://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

6.1. Administrator na bieżąco weryfikuje treść Polityki Prywatności i w razie potrzeby aktualizuje jej treść.

6.2. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 10.03.2022r.